Mercoledì, 22 Novembre 2017
Unitelsardegna Logo
Piattaforma didattica >>
 

Monumenti Aperti 2013 in Sètimu

Pubblicazione: 
Venerdì, 7 Giugno, 2013 - 11:17

 

Ocannu puru, po Monumenti Aperti 2013, in Sètimu, is atoris funt istètius issus: is piciocus de sa scola segundària de primu gradu e, in prus, calencunu ex-studenti chi pròpiu no nci dd’at fata a ndi fai de mancu e at bòfiu pigai parti a sa manifestatzioni.
Su primu e su 2 de làmpadas ant fatu sa guida a is visitadoris, in sa domu de gianas de s’Àcua de is Dolus, in sa domu campidanesa Baldussi e Dessì e in su centru multimediali e didàticu de s’Arca del Tempo, in Cùcuru Nuraxi.
Po sa segunda borta de candu Sètimu est intrau in custa manifestatzioni ddoi fiant puru is guidas chi chistionànt in sardu, assigurendi aici su diritu costitutzionali e internatzionali de si podi esprimi in calisisiat lìngua.
Ca si podit chistionai de is mosàicus de Santu Giuanni in sardu o biri sa parti multimediali de s’Arca acumpangiaus de is fueddus in sardu de sa guida ddu scirestus giai, ma tocat sèmpiri a fai pràtica. Totus.
Is atoris: is piciocus duncas, chi a bortas pigant a su sèriu is cosas prus de is mannus.
E apustis sa regia, prus o mancu.
S’Aministratzioni, cun is ufìtzius e is assessoris suus.
S’Istitutu Comprensivu de Sètimu, cun una pariga de docentis (no est po nai, fiant diaderus duas o tres) chi ant aguantau totus is filus, po chi is cosas bessessint a su mellus. Nci fiant puru is collaboradoris de sa scola.
Su Consòrtziu Camù, cun is duas archeòlogas chi ant sighiu is piciocus e ddis ant donau is ainas culturalis e didàticas giustas.
S’Ufìtziu po sa Lìngua e sa Cultura Sarda, chi at  postu in s’Arca del Tempo, po sa primu borta, indicatzionis e schedas informativas in sardu e at sighiu sa formatzioni de is piciocus.
Is cosas si podint fai sèmpiri mellus, si scit.
Ma ocannu puru Monumentu Aperti s’est pòtziu fai, e no est gràtzias a sa sorti.

Cristian Urru
Responsàbili Ufìtziu po sa Lìngua e sa Cultura Sarda de su Cumunu de Sètimu